Beleef Zenit - 13 mei
Een middag vol gratis activiteiten voor jong & oud
Samen bouwen aan een groene plek
voor ontmoeting, educatie en ontspanning
VINDplaats Zenit
Arrow
Arrow
Slider

Archeologische VINDplaats Zenit, een stukje prehistorie in Almere Buiten

Almere is ouder dan je denkt! Op een aantal plekken zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. VINDplaats Zenit is een van die archeologische vindplaatsen. In de bodem vonden archeologen sporen van prehistorische bewoning, zoals vuurstenen, resten van notendoppen en pijlpunten. Bijna 10.000 jaar geleden woonden hier al mensen!
In Almere mag op deze vindplaatsen niet worden gebouwd. Maar de grond mag wel worden gebruikt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen maken samen van VINDplaats Zenit een ontmoetingsplaats voor de hele buurt. De afgelopen jaren is er al veel gerealiseerd, zoals school- en moestuinen, een vuurplaats en een prehistorische hut. Er is een voedselbos in ontwikkeling en er zijn plannen voor een thematuin en een amfitheater. En wandelend langs het TIJDpad maak je een reis door de geschiedenis van de VINDplaats.

Facebook

Dit jaar staat mede in het teken van ontdekken, ontwerpen en aanleggen van het voedselbos van Zenit. Door middel van een drietal workshop ‘Ontwerp en realisatie Voedselbos Zenit’. Deze workshops worden gegeven door Kerstin Mengewein van Premaculturedesign.com.
• Workshop 1 Ontwerpen – 16 september
• Workshop 2 Uitzetten – 14 oktober
• Workshop 3 Aanplanten – 25 november
Als je aan de wokshop meedoet, ontwikkel je kennis over voedselbossen en maak je werkelijk samen met de groep Voedselbos Zenit. De opgedane kennis kun je gebruiken en ontwikkelen door als vrijwilliger actief te blijven. En natuurlijk genieten van de komende opbrengt uit ‘ons’ voedselbos, samen met de mensen uit de omgeving.
Graag willen wij deze workshops onder de aandacht van jullie en je netwerk. De coördinator van het voedselbos, Johan Smits van StadsBomerij Almere, geeft graag een toelichting. Johan is vaak te vinden in het voedselbos of in zijn moestuin maar ook bereikbaar via info@vindplaatszenit.nl.
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

VINDplaats Zenit heeft een foto van Erfgoedhuis Almere gedeeld. ... Zie meerZie minder

Een voetstap uit het verleden Ca. 4400 jaar geleden: het was eb in het getijdegebied waar nu Almere ligt. De steentijdvissers van de vaste wal voeren naar hun visweer om de vangst op te halen. Dit deden ze elke twaalf uur. In ieder geval één van hen stapte op de drooggevallen zandbank om de vangst binnen te halen. De voetafdruk wordt een paar uur later bij vloed met slib opgevuld. Vandaag: het water in de werkput van de opgraving is weggepompt en het vlak is opgeschaafd. Een van de archeologen geeft een juichkreet. Er is een duidelijke voetafdruk zichtbaar. De eigenaar (hij of zij?) had een kleine voetmaat, we zouden nu zeggen: maatje 36. Het spoor wordt ingekrast en gefotografeerd. Zelden treed je zo letterlijk in de voetstappen van je voorouders.

Bekijk op Facebook

Op de eerste zaterdag van de maand wordt er met z'n allen aan het onderhoud van de vindplaats gewerkt. Onkruid van de paden schoffelen, schooltuinen wieden en kuilen in het pad dichten. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2015 - Ontwerp en realisatie, WSonline