• Sponsoring Bogaart

Sponsoring

VINDplaats Zenit is een ontmoetingsplek voor jong en oud waarin ruimte is voor leren over archeologie, stadslandbouw, ontmoeten, recreëren, spelen, ondernemen, zorg en reïntegratie.

bord Uniek aan VINDplaats Zenit is de combinatie van archeologie en het gezamenlijk met buurtbewoners én met ondernemers en instellingen inrichten, beheren en gebruiken van een plek die niet bebouwd mag worden.

Heeft u als ondernemer ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de nadere totstandkoming van de beoogde projecten op deze vindplaats, dan kunt u in dialoog met het team van Zenit de haalbaarheid onderzoeken. Bijdragen in welke vorm dan ook zijn heel welkom.

In 2014 heeft Arc2 Architecten gezorgd voor een visualisatie van de plannen tot nu toe. In 2015 zoeken wij aansluiting met sponsoren voor de realisatie van bijvoorbeeld het voedselbos, een meerjarig project. Maar er zijn nog tal van andere wensen.


Oriëntatiebijeenkomsten voor sponsoren

Een paar keer per jaar organiseert het team oriëntatiebijeenkomsten voor sponsoren. Ook langs deze weg kunt u verkennen of uw organisatie of instelling iets kan betekenen voor dit unieke project in de provincie Flevoland en de gemeente Almere.

U kunt contact opnemen via info@vindplaatszenit.nl. Het team neemt dan contact met u op. Ook op Facebook is Vindplaats Zenit te vinden. Via een pb kunt u ons ook bereiken.

Alvast hartelijk dank!

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline