Schooltuinen Header

Schooltuinen

Zelf leren om sla, frambozen, worteltjes te telen.

De circa 100 schooltuinen zijn bestemd voor omliggende scholen. De inrichting en het lesmateriaal is door de coördinatoren afgestemd in overleg met leerkrachten en de Amsterdamse/Almeerse schooltuin-goeroe Bert Ydema. In 2017 heeft coördinator Hellen Schmidt dit vastgelegd in het handboek ‘Zenit Schooltuinen’.

Met de aanvang van de eerste lente sinds het bestaan van VINDplaats Zenit hebben de basisscholen Het Kristal en De Dukdalf de schooltuinen in gebruik genomen. Dit is gebeurd onder de bezielende leiding van Hellen Schmidt en Marjon de Hond en met veel enthousiasme van de kinderen.

Initiatiefnemer en dankwoord

Hellen Schmidt is de motor achter de realisatie van de schooltuinen. Het is haar gelukt de scholen, leerkrachten en leerlingen te blijven motiveren om door te zetten, ook al zat het soms tegen. Een ieder zal weten hoeveel moeite het kan kosten om ouders en leerkrachten te werven voor ‘het schoffeluurtje’, het onderhoud tijdens de zomervakantie en het klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Ondanks het feit dat haar zoon inmiddels van de basisschool af is, kan Zenit nog op haar rekenen. Hier is Stichting VINDplaats Zenit haar dankbaar voor.

De tomeloze inzet van Hellen Schmidt is in het voorjaar van 2017 beloond door Het Kristal met het plaatsen van het ‘Hellen Schmidt-bankje’, waar menig bezoeker van Zenit sindsdien dankbaar gebruik van maakt.

Exploitatie

De betrokken scholen hebben samen met stichting VINDplaats Zenit afspraken vastgelegd over de exploitatie van het schooltuinencomplex in een huishoudelijk reglement.

© VINDplaats ZENIT 2012 - - Ontwerp en realisatie, WSonline