• Subsidies en fondsen

Subsidies en fondsen

De diverse subsidies en fondsen die tot op heden (is september 2018) hebben bijgedragen aan de totstandkoming van Zenit zijn:

De Provincie Flevoland rekent een initiatief als VINDplaats Zenit tot haar cultureel erfgoed. Provincie Flevoland heeft tot op heden de volgende ontwikkeling van Zenit mogelijk gemaakt:

  • 2014 (€ 3.000) De eerste inrichting van het archeologisch dorp (prehistorische hut) en een bijdrage voor het bijbehorend evenement ‘Beleef Zenit!’ tijdens de Nationale Archeologiedagen
  • 2016 (€ 16.500) De aanleg van het TIJDpad ‘Wandeling door de geschiedenis’ in 2016. Dit ‘TIJDpad’ bestaat uit 7 kunstwerken van Almeers kunstenaar Frans van der Ven, die het verleden van deze vindplaats met het heden verbinden. Het tijdpad is in 2016 officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Michiel Rijsberman.

Lekker Landschap (Gemeente Almere en Landschapsbeheer Flevoland) heeft subsidie van € 500 toegekend voor bomen in het Voedselbos. Van deze subsidie zijn vier fruit- en notenbomen en zaad gekocht. De bomen zijn in het najaar van 2016 geplant met vrijwillige hulp van buurtbewoners en moestuiniers van VINDplaats Zenit.

Het Streekfonds Almere heeft subsidie verleend voor de aankoop van beplanting. In 2016 is voor € 2.684 in bramenstruiken en de Japanse wijnbes gesubsidieerd ter bestrijding vandalisme. Deze zijn geplant met vrijwillige hulp van buurtbewoners en moestuiniers van VINDplaats Zenit. In 2017 is een bedrag van € 1.000 toegekend voor beplanting in het Voedselbos (kruiden en struiken). Deze zijn in verband met de weersomstandigheden tijdens het plantseizoen en de onvoldoende geschikte bodem van het Voedselbos, nog niet geplant (sept 2018).

 KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij)

KNHM heeft in 2015 € 22.597 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een communicatieplan en communicatiemiddelen. Daarnaast uren voor specialistisch advies tijdens de realisatie het project tot en met 2017.

Het KNHM-ARCADIS MVO-programma heeft in diezelfde beschikking van 2015 € 3.500 beschikbaar gesteld voor de inhuur van Arcadis-expertise.

 NLdoet

NLdoet is een fonds wat burgerparticipatie en vrijwilligerswerk stimuleert in de eigen omgeving. Zenit organiseert op de jaarlijkse NLdoet-dag in maart een werkdag met een activiteit. Voor deze activiteit ontvangt zij jaarlijks rond de € 300 tot € 400.

 Rabobank Clubkas Campagne

VINDplaats Zenit maakt regelmatig gebruik van de gelegenheid om mee te doen met de Rabobank Clubkas Campagne. In 2016 hebben we door donaties van leden van de Rabobank Almere een bijdrage van € 453 aan de aanschaf van enkele zitelementen ontvangen. In 2017 konden we een bijenkast aanschaffen door een donatie van € 206.

Kern met Pit

In februari 2018 is VINDplaats Zenit met haar pitch gekozen tot één van de projecten in Flevoland die € 1000 ontvangt voor de ‘Verhalentafel’. Deze wordt eind 2018 of begin 2019 gerealiseerd.

Landschapsbeheer

Zenit werkt samen met Landschapsbeheer. In November 2017 werd de eerste Natuurwerkdag georganiseerd waar Landschapsbeheer een workshop gaf over de mogelijkheden om Zenit aantrekkelijk te maken voor de wilde bij. In 2018 werd NLzoemt georganiseerd en kreeg Zenit bijenstruikjes.

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline