• Zenit ANBI

ANBI

Doelstelling

De kern van ons initiatief is om een oorspronkelijk anoniem stuk Almere Buiten om te vormen tot een waardevolle ontmoetingsplek voor jong en oud waarin ruimte is voor spelen, recreëren, ontmoeten, leren over archeologie, stadslandbouw, ondernemen, zorg en re-integratie.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Inleiding

VINDplaats Zenit is een archeologische vindplaats in Almere. Vroeger zou zo’n vindplaats helemaal ondersteboven zijn gekeerd. Het moderne beleid van de Gemeente Almere is dat zulke plekken bewaard worden voor toekomstige generaties, die mogelijk betere middelen hebben om de vondst te onderzoeken. Op zo’n vindplaats mag dan ook niet gebouwd worden. Maar de grond mag wel worden gebruikt.
Buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben in 2013 de kans gekregen om dit gebied (7000m2) samen in te richten. De Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) hebben het initiatief genomen om samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een plan te bedenken voor de inrichting van de grote en de kleine VINDplaats Zenit.

VINDplaats Zenit stelt zich tot doel ook voor de toekomst een breed maatschappelijke betekenis te hebben. Dit uit zich door het betrekken van bewoners, lokale ondernemers en instellingen bij alle ideeën en daaruit voortvloeiende initiatieven. Daarmee heeft het initiatief een positieve uitwerking op de wijkeconomie. Diverse ondernemers hebben zich al als sponsoren ingezet/aangeboden. Andere vervullen een, zij het gesponsorde, betaalde rol of kunnen zich profileren met behulp van Zenit. Diverse maatschappelijke instellingen vervullen inmiddels een belangrijke rol bij het beheer op de VINDplaats en tijdens evenementen (Kwintes Balistraat, Tractio, Doenersdreef Zorg, Groen en Meer).

In samenwerking met Arc2 architecten nemen de oorspronkelijke inrichtingsplannen concretere vormen aan en hebben de ontwerptekeningen een definitief karakter. Voor een initiatief als VINDplaats Zenit is het daarentegen van belang dat er continu ruimte blijft voor nieuwe ideeën of aanpassingen.

Inrichting en functies

VINDplaats Zenit dient openbaar gebied te blijven, dus vrij toegankelijk voor iedereen. De aarden wallen begrenzen beide vindplaatsen in het openbaar terrein, zodat de vindplaats als zodanig herkenbaar is.

Binnen deze wallen zijn de volgende functies voorzien:
1.    Voedselbos
2.    Amfitheater
3.    Moestuinen
4.    Schooltuinen
5.    Plek voor ontmoeting
6.    Archeologisch dorp
7.    Eetbare bloementuin
8.    Picknickplaats
9.    Tijdspad ‘Wandeling door de geschiedenis’

Organisatie en draagvlak

In juni 2014 is de Stichting VINDplaats Zenit opgericht. Het bestuur bestaat uit:

  • Cora Spaans – voorzitter (bewoner, eigenaar Corazón Projecten)
  • Rens Ruijter – secretaris (bewoonster)
  • Yuk-ha Tang – penningmeester (Tang Dynastie)
  • Jeltje Vliegenthart – bestuurslid Zorg
  • Muriël van der Wal – bestuurslid Cultuur (eigenaar van der Wal – Projectmanagement)

Op VINDplaats Zenit zijn inmiddels diverse coördinatoren/beheerders/bewoners als vrijwilligers actief (circa 25 mensen) voor ieder aandachtsgebied (moestuinen, schooltuinen, archeologisch speeldorp, voedselbos en ontmoetingsheuvel).

De activiteiten/evenementen op VINDplaats Zenit trekken, afhankelijk van de omvang en de communicatie, tussen de 15 en 250 bezoekers.

Beloningsbeleid

Vrijwilligers (bestuursleden en andere betrokkenen) ontvangen geen beloning voor hun diensten. Zij kunnen, indien gewenst, onvermijdbare onkosten declareren.

Lees hier een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling.

Financiële verantwoording Balans V&W

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

RSIN: 853993890 vanaf 2 mei 2014

BewarenBewaren

BewarenBewaren

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline