• Bestuur Zenit

Stichting

Stichting

VINDplaats Zenit is een omvangrijk en meerjarig project waarvan in februari 2013 het concept landschapsontwerp gemaakt is in samenwerking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke (zorg-)instellingen en de gemeente Almere. Om de inrichting en het beheer nader vorm te geven is in april 2014 een stichting opgericht.

Het bestuur van Stichting VINDplaats Zenit bestaat uit 5 leden en het vertegenwoordigt bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De bestuursleden zijn:

Cora Spaans – voorzitter
vacature – secretaris
Francien Looije – penningmeester
Muriël van der Wal – bestuurslid portefeuille Cultuur
Anna Wignand – bestuurslid portefeuille Zorg

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

U kunt hen bereiken via info@vindplaatszenit.nl.

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline