• Bestuur Zenit

Stichting

VINDplaats Zenit is een omvangrijk en meerjarig project waarvan in februari 2013 het concept landschapsontwerp gemaakt is in samenwerking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke (zorg-)instellingen en de gemeente Almere. Om de inrichting en het beheer nader vorm te geven is in april 2014 een stichting opgericht.

Het bestuur van Stichting VINDplaats Zenit bestaat uit 5 leden en het vertegenwoordigt bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De bestuursleden zijn:

  • Cora Spaans - voorzitter
  • Rens Ruijter - secretaris
  • Yuk-ha Tang - penningmeester
  • Muriël van der Wal - bestuurslid portefeuille Cultuur
  • Jeltje Vliegenthart-Kuiken - bestuurslid portefeuille Zorg

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

U kunt hen bereiken via info@vindplaatszenit.nl.

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline