Skip to main content

Over Zenit

Nieuwe bestemming

In Almere liggen in de stedelijke omgeving verschillende archeologische vindplaatsen, VINDplaats ZENIT is er zo een. Op deze plekken mag niet gebouwd worden. Maar deze plekken mogen wel worden gebruikt en ingericht. De gemeente Almere heeft een visie en een Toolbox ontwikkeld voor inrichting en gebruik van steentijd vindplaatsen. De vindplaatsen moeten herkenbaar en beleefbaar worden ingericht zodat zij betekenis en waarde krijgen voor bewoners.

De Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) namen in 2013 het initiatief om mensen samen te brengen rondom een grote vindplaats in Almere Buiten: Zenit. Deze vindplaats ligt op een A-locatie in een bijzondere zone met bedrijven, gebouwen met een maatschappelijke functie (basis- en middelbare scholen, begeleid wonen bij Kwintes en Philadelphia, welzijnsorganisatie De Schoor) en religieuze gebouwen én tussen woonwijken.

Wil je eens meedoen met het onderhoud of helpen met iets organiseren?

Graag, stuur een mailtje want je bent welkom!

Ontmoetingsplek en stadslandbouw

Een eerste bijeenkomst met buurtbewoners en vertegenwoordigers van de scholen en andere maatschappelijke organisaties maakte duidelijk dat er in de buurt behoefte is aan ontmoetingsplekken. Een plek waar je een wandeling door de geschiedenis kunt maken waarvan het verhaal zichtbaar is. Andere ideeën die de bewoners naar voren brachten zijn: wildgroeiende gewassen op glooiend terrein, een moes- en kruidentuin, een vlindertuin, bloemenweide, fruitbomen en bijen. Maar ook ‘leerzaam voor kinderen’, werkervaringsplekken, een theeschenkerij en rondleidingen zijn genoemd.

Nieuwsgierig geworden naar de realisatie van al deze plannen? Lees het hier.

Zenit-team

De gesprekken resulteerden in de oprichting van een ‘Zenit-team’ bestaand uit buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Samen werkten zij in wisselende samenstelling en in overleg met relevante personen en partijen, zoals de gemeente Almere, gestaag alle bruikbare ideeën uit tot uitvoerbare plannen.