• Terreinoverzicht Zenit

Over Zenit

Over Zenit

Nieuwe bestemming

In Almere liggen in de stedelijke omgeving verschillende archeologische vindplaatsen, VINDplaats ZENIT is er zo een. Op deze plekken mag niet gebouwd worden. Maar deze plekken mogen wel worden gebruikt en ingericht. De gemeente Almere heeft een visie en een toolbox ontwikkeld voor inrichting en gebruik van steentijd vindplaatsen. De vindplaatsen moeten herkenbaar en beleefbaar worden ingericht zodat zij betekenis en waarde krijgen voor bewoners.
De Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) namen het initiatief om mensen samen te brengen rondom een grote vindplaats in Almere Buiten: Zenit. Deze vindplaats ligt op een A-locatie in een bijzondere zone met bedrijven, gebouwen met een maatschappelijke functie (basis- en middelbare scholen, begeleid wonen (Kwintes en Philadelphia), EvenaarHuis) en religieuze gebouwen en dichtbij woonwijken.

Groene ontmoetingsplek

Een eerste bijeenkomst met buurtbewoners en vertegenwoordigers van de scholen en andere maatschappelijke organisaties maakte duidelijk dat er in de buurt behoefte is aan ontmoetingsplekken. Een plek waar je een wandeling door de geschiedenis kunt maken en waar het verhaal zichtbaar is. Andere ideeën die de bewoners naar voren brachten zijn: wildgroeiende gewassen op glooiend terrein, een moes- en kruidentuin, een vlindertuin, bloemenweide, fruitbomen en bijen. Maar ook ‘leerzaam voor kinderen’, werkervaringsplekken, een theeschenkerij en rondleidingen zijn genoemd.

Dankwoord aan de initiatiefnemers

Als stadsarcheoloog Willem Jan Hogestijn, Gerda Lenselink (Vereniging Buitenstad) en Arjan Dekking (OSA en Vereniging Buitenstad) in januari 2013 niet samen met een open en creatieve blik rondom de tafel hadden gezeten, was Zenit er niet geweest. Wellicht was er dan een stadsparkje ontstaan met laagdrempelig onderhoud door de gemeente. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat bewoners, ondernemers en (zorg-)instellingen samen een plek in Almere Buiten konden ontwikkelen als ‘groene oase van rust en ontmoeting in een vierkante, hectische omgeving’. Ook veel ambtenaren van de Gemeente Almere hebben hier een enorm positieve bijdrage aan geleverd en het initiatief verder gebracht dan mogelijk leek.

Wil je meedenken, -doen, -spitten, -bouwen, -organiseren?

Graag, mail ons want we hebben je hard nodig!

Sumatraweg 51335 AlmereNederland
Route

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline