Over Zenit

Nieuwe bestemming

In Almere liggen in de stedelijke omgeving verschillende archeologische vindplaatsen, VINDplaats ZENIT is er zo een. Op deze plekken mag niet gebouwd worden. Maar deze plekken mogen wel worden gebruikt en ingericht. De gemeente Almere heeft een visie en een toolbox ontwikkeld voor inrichting en gebruik van steentijd vindplaatsen. De vindplaatsen moeten herkenbaar en beleefbaar worden ingericht zodat zij betekenis en waarde krijgen voor bewoners.

Wil je meedoen, -spitten, -bouwen, -organiseren?

Graag, mail ons want je bent welkom!

De Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) namen het initiatief om mensen samen te brengen rondom een grote vindplaats in Almere Buiten: Zenit. Deze vindplaats ligt op een A-locatie in een bijzondere zone met bedrijven, gebouwen met een maatschappelijke functie (basis- en middelbare scholen, begeleid wonen bij Kwintes en Philadelphia, welzijnsorganisatie De Schoor) en religieuze gebouwen en dichtbij woonwijken.

Ontmoetingsplek en stadslandbouw

Een eerste bijeenkomst met buurtbewoners en vertegenwoordigers van de scholen en andere maatschappelijke organisaties maakte duidelijk dat er in de buurt behoefte is aan ontmoetingsplekken. Een plek waar je een wandeling door de geschiedenis kunt maken waarvan het verhaal zichtbaar is. Andere ideeën die de bewoners naar voren brachten zijn: wildgroeiende gewassen op glooiend terrein, een moes- en kruidentuin, een vlindertuin, bloemenweide, fruitbomen en bijen. Maar ook ‘leerzaam voor kinderen’, werkervaringsplekken, een theeschenkerij en rondleidingen zijn genoemd.

Steun voor Zenit-team

De Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) hebben buurtbewoners, scholen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties samengebracht. Zo zijn er in 2013 eerste gesprekken gevoerd over wensen, ideeën en mogelijkheden tot inrichting van de plek, het eigenaarschap en het betrekken van relevante personen en partijen zoals de gemeente Almere. Dit heeft geresulteerd in een ‘Zenit-team’ bestaand uit buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Samen werkten zij in wisselende samenstelling gestaag alle bruikbare ideeën uit tot uitvoerbare plannen.

Nieuwsgierig geworden naar de realisatie van al deze plannen? Lees het hier.

© VINDplaats ZENIT 2012 - - Ontwerp en realisatie, WSonline