Skip to main content

Ontstaan

Dat Almere niet altijd land was, weet iedereen. Dat er – ver voordat de Zuiderzee er woedde – al land was, weet dan weer bijna niemand.

En toch was ruim 10.000 jaar geleden de plek die nu Almere Buiten is, een stuk land in het stroomgebied van de Eem, vlakbij het punt waar die uitmondde in de Noordzee.

Bewoners toen

 Archeologen vonden in het braakliggende gebied achter de rotonde Zenit (langs de Evenaar bij de Spectrumdreef) overblijfselen van nomaden die hier in 7700 vóór Christus—ruim tienduizend jaar geleden!— leefden, aan de oostelijke oever van de Eem. In twee vlak bij elkaar liggende zones werden resten gevonden van notendoppen, vuurstenen pijlpunten en in het zand ingegraven haardkuilen. De grote vindplaats is ruim 10.000 jaar oud en de kleine wordt geschat op 9.000 jaar. Daarnaast zijn er in de regio visweren, fuiken en peddels aangetroffen, die erop wijzen dat de steentijdmensen die hier leefden boomstamkano’s gebruikten bij het vissen.

Vroeger zou zo’n vindplaats helemaal ondersteboven zijn gekeerd. Het moderne beleid, ook dat van de Gemeente Almere, is dat we zulke plekken bewaren voor toekomstige generaties, die mogelijk betere middelen hebben om de vondst te onderzoeken. Er mag op zo’n vindplaats dan ook niet gebouwd worden. Maar de plek mag wel bovengronds worden gebruikt.

Wil je ook je bijdrage leveren aan het beheer van VINDplaats ZENIT of bij het organiseren van activiteiten?
Mail gerust. Je bent welkom!

Bewoners nu

Op 12 juni 2013 was de symbolische ingebruikname van de VINDplaats. Sindsdien is een groep betrokkenen in wisselende samenstelling aan de slag gegaan met de invulling van VINDplaats Zenit: een plek waar voor iedereen iets te VINDen is, een aanwinst voor het welbeVINDen van Buitenaren.

Op VINDplaats Zenit wonen geen mensen maar er zijn wel allerlei mensen uit liefhebberij betrokken geraakt bij deze plek. Sommigen kennen de plek al jaren, anderen zijn er door verrast doordat ze eens zijn gaan kijken en hebben nu aardigheid in een tuintje of helpen eens per maand een paar uurtjes mee aan het noodzakelijke groenonderhoud. Alles met respect voor het verleden dat diep onder de grond zit. 

Kinderen spelen er, volwassenen bestuderen de kunstwerken van het tijdpad, er kan als tijdverdrijf een spel gespeeld worden op de Cultuurplaats. Een of twee keer per jaar kun je helpen bij het vlechten of snoeien van de wilgentenen hutten. De bindende factor is daarnaast het spontaan ontmoeten van anderen. 

De VINDplaats is openbaar terrein en je kunt er geen lid van worden.

Overzicht van activiteiten vanaf het ontstaan van Vindplaats Zenit

Open hier het overzicht activiteiten vanaf 2013