• Ontstaan Zenit

Ontstaan

Dat Almere niet altijd land was, weet iedereen. Dat er - ver voordat de Zuiderzee er woedde - al land was, weet dan weer bijna niemand.
En toch was bijna 10.000 jaar geleden de plek die nu Almere Buiten is, een stuk land in het stroomgebied van de Eem, vlakbij het punt waar die uitmondde in de voormalige Zuiderzee, nu het Markermeer.

Bewoners toen

Dat hier toen mensen woonden, is onlangs ontdekt. Archeologen vonden in het braakliggende gebied achter de rotonde Zenit (naast restaurant Tang Dynastie) overblijfselen van nomaden die hier in 7700 vóór Christus - bijna tienduizend jaar geleden! - leefden, aan de oostelijke oever van de Eem. In twee vlak bij elkaar liggende zones werden resten gevonden van notendoppen, vuurstenen pijlpunten en in het zand ingegraven haardkuilen. Daarnaast zijn er in de omgeving visweren, fuiken en peddels aangetroffen, die erop wijzen dat de steentijdmensen die hier leefden boomstamkano’s gebruikten bij het vissen.

Vroeger zou zo’n vindplaats door archeologen helemaal ondersteboven zijn gekeerd. Het moderne beleid van de Gemeente Almere is dat we zulke plekken bewaren voor toekomstige generaties, die mogelijk betere middelen hebben om de vondst te onderzoeken. Er mag op zo’n vindplaats dan ook niet gebouwd worden. Maar de oppervlaktegrond mag wel worden gebruikt.

Bewoners nu

In 2013 zijn de eerste gesprekken gevoerd over de wensen/ideeën en mogelijkheden tot inrichting van de plek, het eigenaarschap en het betrekken van relevante personen en partijen zoals de gemeente Almere. Dit heeft geresulteerd in een ‘Zenit-team' bestaand uit buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Samen werkten zij in wisselende samenstelling gestaag alle bruikbare ideeën uit tot uitvoerbare plannen.

Die inrichting is samen te vatten in de sleutelwoorden functioneel, verbindend, educatief en aangenaam. Zo is binnen de groene omwalling op de grote VINDplaats ruimte gekomen voor een archeologisch dorp, een voedselbos, een tuin met wisselende thema’s, voor school- en moestuintjes en een centrale ontmoetingsplek op de heuvel. Binnen de omwalling van de kleine VINDplaats komt een amfitheatertje met een culturele en educatieve functie.

Op 12 juni 2013 was de symbolische ingebruikname van de VINDplaats. Sindsdien is Team Zenit aan de slag met de uiteindelijke invulling van VINDplaats Zenit: een plek waar ondertussen voor alle buurtbewoners iets te VINDen is, een aanwinst voor het welbeVINDen van vele Buitenaren.

VINDplaats Zenit heeft de volgende groei doorgemaakt:  

Bewoners toen en nu

De wandelroute Tijdpad door de geschiedenis verbindt met zeven kunstwerken het verleden met het heden.

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline