Ontstaan

Dat Almere niet altijd land was, weet iedereen. Dat er – ver voordat de Zuiderzee er woedde – al land was, weet dan weer bijna niemand.

En toch was ruim 10.000 jaar geleden de plek die nu Almere Buiten is, een stuk land in het stroomgebied van de Eem, vlakbij het punt waar die uitmondde in de Noordzee.

Bewoners toen

Dat hier toen mensen woonden, is onlangs ontdekt. Archeologen vonden in het braakliggende gebied achter de rotonde Zenit (naast restaurant Tang Dynastie) overblijfselen van nomaden die hier in 7700 vóór Christus—ruim tienduizend jaar geleden!— leefden, aan de oostelijke oever van de Eem. In twee vlak bij elkaar liggende zones werden resten gevonden van notendoppen, vuurstenen pijlpunten en in het zand ingegraven haardkuilen. De grote vindplaats is ruim 10.000 jaar oud en de kleine wordt geschat op 9.000 jaar. Daarnaast zijn er in de regio visweren, fuiken en peddels aangetroffen, die erop wijzen dat de steentijdmensen die hier leefden boomstamkano’s gebruikten bij het vissen.

Vroeger zou zo’n vindplaats helemaal ondersteboven zijn gekeerd. Het moderne beleid van de Gemeente Almere is dat we zulke plekken bewaren voor toekomstige generaties, die mogelijk betere middelen hebben om de vondst te onderzoeken. Er mag op zo’n vindplaats dan ook niet gebouwd worden. Maar de plek mag wel bovengronds worden gebruikt.

Wil je meedoen met het beheer van VINDplaats ZENIT of bij het organiseren van activiteiten?
Mail ons dan. Je bent welkom!

Bewoners nu

De Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) hebben buurtbewoners, scholen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties samengebracht. Zo zijn er in 2013 eerste gesprekken gevoerd over de wensen/ideeën en mogelijkheden tot inrichting van de plek, het eigenaarschap en het betrekken van relevante personen en partijen zoals de gemeente Almere. Dit heeft geresulteerd in een ‘Zenit-team’ bestaand uit buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. 

Op 12 juni 2013 was de symbolische ingebruikname van de VINDplaats. Sindsdien is een groep betrokkenen in wisselende samenstelling aan de slag met de invulling van VINDplaats Zenit: een plek waar voor alle buurtbewoners iets te VINDen is, een aanwinst voor het welbeVINDen van de hele wijk.

Overzicht van activiteiten vanaf het ontstaan van Vindplaats Zenit

© VINDplaats ZENIT 2012 - - Ontwerp en realisatie, WSonline