Tijdpad door de geschiedenis

Zeven kunstwerken vormen een TIJDpad door de geschiedenis

Langs het wandelpad door beide VINDplaatsen is een beeldenroute aangelegd die de bezoeker helpt zich een voorstelling te maken van het leven tijdens de midden-steentijd. De tijdpadbeelden of ‘markers’ staan bij de deelterreinen van de VINDplaatsen en leggen een verbinding tussen het verleden en het heden:

Hoe gingen de steentijdmensen met de natuur en met elkaar om? En wat kunnen wij hiervan leren? Deze vragen vormden het uitgangspunt voor de ontwikkeling en realisatie van het TIJDpad.

VINDplaats Zenit ligt te midden van woonwijken aan de drukste verkeersader van Almere Buiten, de Evenaar. Toch is het is een oase van rust waar verbinding ontstond tussen bewoners/bezoekers, hun culturen en denkwijzen. Het is ook een plek waar kinderen spelenderwijs kennis maken met het verre verleden door respectvol om te gaan met de natuur, de klimboom en de hutten.

Waar ooit de Eem

De Eem stroomde langs de westelijke wal waar de marker met de naam “Waar ooit de Eem…” geplaatst is. Deze beeldt de waterloop van de Eem uit. Het gedicht dat op de marker is aangebracht is van de Almeerse dichter Hein Walter.

Hier ligt ze, Eem, 
moerasgebied, breed water, 
rivier en levensader van ons dorp,
dit is haar bed, hier leeft ze.

Altijd stroomt ze, meestal
kabbelend, half slapend,
verraderlijk kolkend 
als ze boos is.

We zijn haar dankbaar,
loven haar om alles 
wat ze geeft: 
vis en vruchtbaar land.

We zijn ook bang – 
wat ze neemt
komt nooit meer terug, 
dat stroomt naar zee.

Eem, water van ons leven,
wees ons goedgezind,
breng ons voorspoed,
geef ons vrede.

Verhalen vertellen

De marker “Verhalen vertellen” is te vinden in de CULTUURplaats en bestaat uit twee grote zwerfkeien. Ooit hebben mensen elkaar via inscripties op gesteente boodschappen overgebracht. Met de plaatsing van twee zwerfkeien symboliseren we dat mensen elkaar altijd verhalen hebben verteld en dit altijd zullen blijven doen. In de cultuurplaats zullen bewoners elkaar ontmoeten door hun aanwezigheid bij allerlei culturele en educatief getinte activiteiten.

De zwerfkeien zijn een geschenk aan VINDplaats Zenit van een voormalige bewoner (met een passie voor stenen) van de Seizoenenbuurt, Friso Brinxma.

Frans van der Ven, kunstenaar uit Almere Buiten, creëerde dit TIJDpad. In oktober 2016 was het gereed en is het officieel geopend door de gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland. Het TIJDpad is gefinancierd met subsidie voor cultureel erfgoed van de Provincie Flevoland.

© VINDplaats ZENIT 2012 - - Ontwerp en realisatie, WSonline