Skip to main content

Tijdpad door de geschiedenis

Zeven kunstwerken vormen een TIJDpad door de geschiedenis

Langs het wandelpad door beide VINDplaatsen is een beeldenroute aangelegd die de bezoeker helpt zich een voorstelling te maken van het leven tijdens de midden-steentijd. De tijdpadbeelden of ‘markers’ staan bij de deelterreinen van de VINDplaatsen en leggen een verbinding tussen het verleden en het heden:

Hoe gingen de steentijdmensen met de natuur en met elkaar om? En wat kunnen wij hiervan leren? Deze vragen vormden het uitgangspunt voor de ontwikkeling en realisatie van het TIJDpad.

Frans van der Ven

Frans van der Ven, kunstenaar uit Almere Buiten, creëerde dit TIJDpad. In oktober 2016 was het gereed en is het officieel geopend door de gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland. Het TIJDpad is gefinancierd met subsidie voor cultureel erfgoed van de Provincie Flevoland.


Cultuurplaats
Marker 1 – Verhalen vertellen

Verhalen waren én zijn onmisbaar in de samenleving, daarmee wordt kennis doorgegeven van de ene op de andere generatie.

De marker ‘Verhalen vertellen’ bestaat uit twee grote keien die hun oorsprong hebben in een ver verleden. Hun omzwervingen, zelfs tot in het recente verleden, zijn een verhaal op zich. Wat is jouw verhaal?


Entree Grote Vindplaats nabij moestuinen
Marker 2 – Poort

Palen met schedels van gehoornde oerossen zijn aangetroffen bij opgravingen elders in Almere. Deze symbolen zijn hier gebruikt als markering van deze ingang van de grote vindplaats.

De marker ‘Poort’ bestaat uit twee palen met daarop in staal een deel van een oerosschedel met hoorns. Deze symbolen markeren de overgang van ‘het ene in het andere’. De schedels met de hoorns zijn net zo groot als die van de echte oeros.

Bekijk het filmpje.


Moes- en educatieve tuinen
Marker 3 – Vruchtbaarheid

In de nieuwe-steentijd (de periode na die van de jager-verzamelaars) begon men met het houden van vee voor vlees en melk en het zelf verbouwen van voedsel. De moestuinders van nu gebruiken het opgepompte water om de grond vruchtbaar te houden.

De vorm van de marker ‘Vruchtbaarheid’ verbeeldt een enkel blad waarop juist een waterdruppel valt: zonlicht, bodem en water zijn onmisbaar voor de onmetelijke groeikracht in de natuur.

Bekijk het filmpje.


Ontmoetingsheuvel
Marker 4 – Ontmoeten

De kunstwerken bovenop de palen stellen godinnen met vruchtbaarheidssymbolen voor en markeren de plek waar ontmoeting kan plaatsvinden tussen allerlei bewoners van nu.

De marker ‘Ontmoeten’ bestaat uit zeven palen die in een exacte cirkel staan: een heilige plek voor ontmoeting. Daarop staan verbeeldingen van godinnen, geïnspireerd op vondsten uit de steentijd. Onder invloed van het getal 7 ontstaat er tijd voor rust, overpeinzing en bezinning.

Bekijk het filmpje.


Op de wal bij het voedselbos
Marker 5 – Waar eens de Eem

Hier ligt ze, Eem, moerasgebied, breed water, rivier en levensader van ons dorp, dit is haar bed, hier leeft ze.

Altijd stroomt ze, meestal kabbelend, half slapend, verraderlijk kolkend als ze boos is. We zijn haar dankbaar, loven haar om alles wat ze geeft: vis en vruchtbaar land.

We zijn ook bang – wat ze neemt komt nooit meer terug, dat stroomt naar zee.

Eem, water van ons leven, wees ons goedgezind, breng ons voorspoed, geef ons vrede.


Voedselbos
Marker 6 – Jager-verzamelaars

In de midden-steentijd hielden groepen rondtrekkende mensen, de jager-verzamelaars, zich in leven met het vangen van vis, wild en het verzamelen van bessen, hazelnoten en eetbare planten. De vruchten uit dit Voedselbos mogen door jou geplukt en gegeten worden, net als toen.

De vorm van de marker ‘Jager-verzamelaars’ doet denken aan een schild en de pijlpunten eromheen aan wapens. De ‘grottekening’ van een oeros en een jager brengt de jacht in beeld. Als omlijsting namen van dieren, vruchten en planten die op het menu stonden.

Archeologisch dorp
Marker 7 – Wonen

Ongeveer 10.000 jaar geleden, in de midden-steentijd, trokken groepjes mensen rond en bouwden hutten op hoger gelegen plekken in de buurt van water. Het Archeologisch Dorp van VINDplaats Zenit beeldt dit uit.

De marker ‘Wonen’ verbeeldt het dagelijks leven dat zich afspeelde in een hut. Bouw zelf een hut na door gevonden takken in de gaten te steken en ze in elkaar te vlechten.