• Sponsoring Bogaart

Sponsoring

Welke mogelijkheden zijn er om VINDplaats Zenit te sponsoren?

Deze groene plek in Almere heeft behoefte aan sponsoring voor de nadere inrichting van het terrein, maar ook aan sponsoring van evenementen of onderdelen van het steeds terugkerend onderhoud.

Bedrijven en organisaties die het maatschappelijk verantwoord ondernemen als één van hun verantwoordelijkheden zien kunnen hun imago versterken door bijvoorbeeld:

 • Het verstrekken van goederen/materiaal in natura
 • Het beschikbaar stellen van uren van professionals (voor overleg en/of uitvoering)
 • Het tegen kostprijs inzetten van medewerkers (of tegen gereduceerd uurtarief)
 • Het gratis uitvoeren van machinale of zware werkzaamheden

 

Wat heeft VINDplaats Zenit u als sponsor te bieden?

 • Met het verkrijgen van de ANBI-status bieden wij donateurs de mogelijkheid om belastingvoordeel te behalen. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.
 • VINDplaats Zenit is één van de paradepaardjes van Growing Green Cities Almere.
 • Vermelding op het sponsorbord op VINDplaats Zenit. Vraag naar de voorwaarden.
 • Vermelding op onze website waarmee u zich profileert als maatschappelijk verantwoord ondernemer
 • Ondersteuning van de wijkeconomie (wij geven prioriteit aan lokale ondernemers, in de volgorde van ‘in de naburige wijken’, ‘in Almere Buiten’ en ‘in Almere’)
 • U speelt een belangrijke rol in de sociale cohesie in de buurt
 • Gebruik van het terrein en aanbod tot rondleiding door een vrijwilliger voor relaties
 • Bekendheid bij andere lokale ondernemers en instellingen

 

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt contact opnemen via info@vindplaatszenit.nl. Het team neemt dan contact met u op. Ook op Facebook is Vindplaats Zenit te vinden. Via een pb kunt u ons ook bereiken.

Alvast hartelijk dank!

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline