Skip to main content

Educatieve tuinen

Zelf leren om sla, frambozen, worteltjes te telen.

Schooltuinen Header

Op het platteland weten kinderen vaak nog wel dat aardappelen onder de grond groeien en niet aan een boom hangen. Maar in steden weten ook veel volwassen mensen dat niet. Vroeger leerden kinderen van hun ouders of grootouders hoe ze een moestuin moesten bewerken, wat erin moest staan en wat kon en wat niet. Tegenwoordig gebeurt dat leren moestuinieren veel minder en weten ook veel volwassenen niet meer wat er bij komt kijken.

Tuinieren is gezond

Daarnaast is tuinieren uitstekend voor de mentale en fysieke gezondheid. Dit blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken die hiernaar zijn uitgevoerd. Werken in de tuin vermindert namelijk stress, angst en een depressie. Daarnaast zorgt het werken in de tuin voor een verlaagd risico op dementie, een hartaanval en een beroerte. In principe kan vrijwel iedereen tuinieren.

Op Zenit

De educatieve tuinen van VINDplaats Zenit zijn bestemd voor Almeerse kinderen en volwassenen die interesse hebben om kennis op te doen over biologisch moestuinieren. Dit kan tijdens evenementen, maar ook door een stukje moestuin zelf in beheer te nemen. Begin 2022 heeft kinderdagverblijf Vrolijk uit de omliggende wijk een eigen tuin in gebruik genomen.

BSO/KDV’s, scholen en dagbestedingsorganisaties die interesse hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met het bestuur via info@vindplaatszenit.nl.

Historie

Met de aanvang van de eerste lente sinds het bestaan van VINDplaats Zenit in 2014 hebben de basisscholen Het Kristal en De Dukdalf de schooltuinen in gebruik genomen. Dit is gebeurd onder de bezielende leiding van Hellen Schmidt en Marjon de Hond en met veel enthousiasme van de kinderen. De inrichting en het lesmateriaal is door de coördinatoren afgestemd in overleg met leerkrachten en de Amsterdamse/Almeerse schooltuin-goeroe Bert Ydema. In 2017 heeft coördinator Hellen Schmidt dit vastgelegd in het handboek ‘Zenit Schooltuinen’.

Vanaf 2022 is het beleid gewijzigd en zijn de schooltuinen omgedoopt tot educatieve tuinen. Hiermee zijn de tuinen ook beschikbaar voor andere doelgroepen, zoals BSO/KDV’s en dagbestedingsorganisaties.

Initiatiefnemer en dankwoord

De tomeloze inzet van Hellen Schmidt is in het voorjaar van 2017 beloond door Het Kristal met het plaatsen van het ‘Hellen Schmidt-bankje’, waar menig bezoeker van Zenit sindsdien dankbaar gebruik van maakt.

Hellen Schmidt is de motor achter de realisatie van de schooltuinen. Het is haar gelukt de scholen, leerkrachten en leerlingen te blijven motiveren om door te zetten, ook al zat het soms tegen. Een ieder zal weten hoeveel moeite het kan kosten om ouders en leerkrachten te werven voor ‘het schoffeluurtje’, het onderhoud tijdens de zomervakantie en het klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Ondanks het feit dat haar zoon inmiddels van de basisschool af is, kan Zenit nog op haar rekenen. Hier is Stichting VINDplaats Zenit haar dankbaar voor.