Skip to main content

Het terrein

Locatie en inrichting

VINDplaats Zenit is genoemd naar de rotonde die de Spectrumdreef met de Evenaar verbindt. Ter hoogte van dat punt is deze vindplaats gelegen: in de Indische Buurt tussen het spoor het woongebouw Borneostraat 2.

VINDplaats Zenit bestaat uit twee omwalde delen, de grote en de kleine VINDplaats.

De kleine VINDplaats ligt links naast de lichtgrijze woontoren. De hoofdentree wordt gemarkeerd door de Archeologiemarker, een kunstwerk van de Gemeente Almere dat op meer vindplaatsen in Almere staat. Via de kleine VINDplaats kun je naar de grote VINDplaats lopen. De grote VINDplaats is ook bereikbaar via een wandelpaadje rechts van de Sumatrastraat. Aan beide ingangen staan informatiepanelen.

Het terrein is openbaar toegankelijk, er is geen verlichting maar het wordt wel bewaakt.

Klik op bovenstaande plattegrond om deze te openen.

De kleine VINDplaats is in 2021 gedoopt tot Cultuurplaats en voorziet in een Verhalenpodium, dat een kunstwerk op zichzelf is. Van meet af aan was deze plek voorbestemd voor culturele activiteiten. Als je de plek wilt gebruiken voor een bijeenkomst van welke aard dan ook, neem dan even contact op via cultuur@vindplaatszenit.nl.

De grote VINDplaats biedt ook verschillende mogelijkheden. Behalve in de winter zijn er heel vaak mensen aanwezig: bijvoorbeeld in hun moestuin of tiny tuin, in het voedselbos of bezig met het onderhoud van het archeologisch dorp. Of er is een groepje bezig met maaiwerk (zowel met de bosmaaier als met de zeis).

Twee keer per jaar organiseert VINDplaats Zenit zélf een evenement. Dat heet ‘Beleef Zenit!’.

Ook scholen, kinderdagverblijven en het Erfgoedhuis houden er activiteiten zoals bijvoorbeeld een rondleiding, bouwen in het archeologisch dorp, spelletjes en een broodje bakken bij de vuurplaats.

Er zijn wat spelregels voor het kiezen van Vindplaats Zenit voor je eigen initiatief of bijeenkomst. Vraag ernaar via info@vindplaatszenit.nl

Beheer

Het terrein is openbaar toegankelijk en blijft eigendom van de gemeente Almere. Voor het beheer ervan is Stichting Vindplaats Zenit verantwoordelijk. Het gebied is van ons allemaal, met uitzondering van de oogst van de moestuinen. Ook wordt hondeneigenaren vriendelijk gevraagd niet met hun hond op de vindplaatsen te komen.

Het algemene onderhoud van de vindplaatsen en de omwalling bestaat vooral uit onkruid verwijderen, het maken van keuzes voor de biodiversiteit (flora en fauna), maaien en het onderhouden van de wilgentenen hutten. Hiervoor is door de stichting een beheerder aangewezen. Deze persoon coördineert, als vrijwilliger, de inrichting en exploitatie van het voedselbos en het algemene onderhoud. Als het je aanspreekt: er zijn altijd extra handen nodig, dus iedereen is welkom om hierbij af en toe een uurtje te komen helpen.