Het terrein

Locatie en inrichting       

VINDplaats Zenit is genoemd naar de rotonde die de Spectrumdreef met de Evenaar verbindt. Ter hoogte van dat punt is deze vindplaats gelegen: in de Indische Buurt langs het spoor naast restaurant Tang Dynastie en achter het woongebouw van Philadelphia.

Vindplaats Zenit bestaat uit twee omwalde delen, de grote en de kleine VINDplaats. De kleine VINDplaats ligt links naast de lichtgrijze woontoren. De hoofdentree wordt gemarkeerd door de Archeologiemarker, een beeld dat geschonken is door Gemeente Almere en dat op meer vindplaatsen in Almere terugkomt. Via de kleine VINDplaats kun je naar de grote VINDplaats wandelen. De grote VINDplaats is ook bereikbaar via het wandelpad rechts van restaurant Tang Dynastie. Aan beide ingangen staan informatiepanelen.

Het terrein is openbaar toegankelijk, er is geen verlichting maar het wordt wel bewaakt.

De kleine VINDplaats is in 2021 gedoopt tot Cultuurplaats en voorziet in een Verhalenpodium, een kunstwerk op zichzelf. Van meet af aan was deze plek voorbestemd voor culturele activiteiten. Als u de plek wilt gebruiken voor een bijeenkomst van welke aard dan ook, neemt u dan even contact op via cultuur@vindplaatszenit.nl?

De grote VINDplaats biedt verschillende mogelijkheden. Behalve in de winter zijn er heel vaak mensen aanwezig: bijvoorbeeld in hun moestuin of tiny tuin, in het voedselbos of bezig met het onderhoud van het archeologisch dorp. Of er is een groepje bezig met maaiwerk (zowel met de bosmaaier als met de zeis).

Twee keer per jaar organiseert VINDplaats Zenit zélf een evenement. Dat heet ‘Beleef Zenit!’. Ook scholen, kinderdagverblijven en het Erfgoedhuis doen er activiteiten zoals bijvoorbeeld excursies, bouwen in het archeologisch dorp en een broodje bakken bij de vuurplaats.

Er zijn dus spelregels voor het kiezen van Vindplaats Zenit voor je eigen initiatief of bijeenkomst.

Beheer

Het terrein is openbaar toegankelijk en blijft eigendom van de gemeente Almere. Voor het beheer ervan is Stichting Vindplaats Zenit verantwoordelijk. Het gebied is van alle bewoners, met uitzondering van de oogst van de moestuinen. Ook wordt hondeneigenaren vriendelijk gevraagd niet met hun hond over de vindplaatsen te wandelen.

Het algemene onderhoud van de vindplaatsen en de omwalling bestaat vooral uit onkruid verwijderen, het maken van keuzes ten behoeve van de biodiversiteit (flora en fauna), maaien en het onderhouden van de wilgentenen hutten. Hiervoor is door de stichting een beheerder aangewezen. Hij coördineert de inrichting en exploitatie van het voedselbos en het algemene onderhoud. Als het u aanspreekt: er zijn altijd extra handen nodig, dus bewoners zijn welkom om hierbij af en toe een uurtje te komen helpen.

© VINDplaats ZENIT 2012 - - Ontwerp en realisatie, WSonline