Voedselbos Header

Voedselbos

Nu ‘zamen’ zorgen, straks ‘zamen’ snoepen

Op de grote vindplaats, aan de zijde van Tang Dynastie, groeit het voedselbos. Dit beslaat ongeveer 800 m2.

Een voedselbos is een combinatie van bomen, heesters en kruiden die samen een vruchtbaar, duurzaam geheel vormen, gebaseerd op ecologische principes. Als een voedselbos volgroeid is produceert het behalve hout en blad ook een variatie aan voedsel zoals noten en vruchten. Dit alles zonder gebruik van mest of bestrijdingsmiddelen. Toch komen er geen (natuurlijke) plagen voor en kan zo’n bos ook goed tegen droogte, zoals elk ander bos.

Op Zenit proberen we voor de beplanting zoveel mogelijk rekening te houden met de leeftijd van deze specifieke archeologische vindplaats: wat oogstte men zo’n 10.000 jaar geleden hier en past deze beplanting nu in ons voedselbos. 
Er zijn nu noten- en vruchtenbomen te vinden, maar ook bessenstruiken.

Meedoen

Buurtbewoners kunnen altijd meehelpen met de beplanting en het onderhoud. Elke eerste zaterdag van de maand is het “Zamen-Zenit-Zaterdag”: Op vrijwillige basis, een keertje, af en toe, of elke maand besteedt u samen met de moestuinders een paar uurtjes aan onderhoud. Ook zetten we er af en toe wat nieuws bij. En tussendoor is er …. koffie!

Beheer en activiteiten

Het voedselbos valt onder het Algemeen Beheer op Zenit. Dit beheer wordt gedaan door Johan Smits van de Stadsbomerij.

Graag komen we in contact met iemand die zich specifiek met het coördineren van het voedselbos wil bezighouden: onderhoudswerkzaamheden, maar ook het organiseren van activiteiten in of voor het voedselbos. Zoals op het evenement Beleef Zenit dat in het voorjaar en in het najaar plaatsvindt.

Sponsors

Daarnaast worden belangstellenden voor het sponsoren van planten en bomen van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.

© VINDplaats ZENIT 2012 - - Ontwerp en realisatie, WSonline