Skip to main content

Voedselbos

Nu ‘zamen’ zorgen, straks ‘zamen’ snoepen

Voedselbos Header

Op de grote vindplaats, aan je linkerhand vanaf de Evenaar gezien, groeit het voedselbos. Dit beslaat ongeveer 800 m2.

Een voedselbos is een combinatie van bomen, heesters en kruiden die samen een vruchtbaar, duurzaam geheel vormen, gebaseerd op ecologische principes. Als een voedselbos volgroeid is produceert het behalve hout en blad ook een variatie aan voedsel zoals noten en vruchten. Dit alles zonder gebruik van mest of bestrijdingsmiddelen. Toch komen er geen (natuurlijke) plagen voor en kan zo’n bos ook goed tegen droogte, zoals elk ander bos.

Op Zenit proberen we voor de beplanting zoveel mogelijk rekening te houden met de leeftijd van deze specifieke archeologische vindplaats: wat oogstte men zo’n 10.000 jaar geleden hier en past deze beplanting nu in ons voedselbos. 
Er zijn nu noten- en vruchtenbomen te vinden, maar ook bessenstruiken.

Meedoen

Geïnteresseerden kunnen altijd meehelpen met de beplanting en het onderhoud. Elke eerste zaterdag van de maand is het “Zamen-Zenit-Zaterdag”: Op vrijwillige basis, één keertje, af en toe, of elke maand besteed je samen met de moestuinders een paar uurtjes aan onderhoud en nieuwe aanplant. En tussendoor is er …. koffie!

Beheer en activiteiten

Het voedselbos valt onder het Algemeen Beheer op Zenit. Dit beheer wordt gedaan door Johan Smits van de Stadsbomerij.

VINDplaats Zenit is op zoek naar iemand die zich vrijwillig en met kennis van zaken specifiek met het coördineren van het voedselbos wil bezighouden: onderhoudswerkzaamheden, maar ook het organiseren van activiteiten in of voor het voedselbos. Zoals op het evenement Beleef Zenit dat in het voorjaar en in het najaar plaatsvindt.

Sponsors

Daarnaast worden belangstellenden voor het sponsoren van planten en bomen van harte uitgenodigd contact op te nemen.