Skip to main content

Moestuinen

Je eigen groente of bloemen kweken.

Schooltuinen Header

Op VINDplaats Zenit liggen circa 12 moestuinen bij elkaar. Ze zijn in gebruik bij enthousiaste Buitenaren. Behalve een eenmalige borg van 50 euro zijn er geen kosten aan verbonden. Als tegenprestatie wordt verwacht dat de moestuinders meewerken aan het algeheel onderhoud van de VINDplaats.

Op maximaal 50 m2 grond kan er van alles verbouwd worden: groente, aardappelen, kruiden, bloemen. Alleen biologische bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan. Die zijn niet schadelijk voor de gewassen en insecten die in een insectenhotel wonen, neergezet door jezelf of één van je buren. Voorzieningen zijn er niet, behalve water om de moestuin mee te besproeien. Dit is echter geen drinkwater want het komt rechtstreeks uit de grond.

Duurzaam, goed onderhouden, rustig en opgeruimd

Dat is de bedoeling van het moestuinengebied. Daarom zijn er wel bepaalde regels waar tuinders zich aan moeten houden. De moestuinders hebben deze regels gezamenlijk opgesteld, deze betreffen bijvoorbeeld wisselteelt, bestrijdingsmiddelen en inrichting met natuurlijke materialen. De afspraken staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement. De moestuinders hebben alle een contract ondertekend en werken als een zelfsturend team dat elkaar aanspreekt op het niet naleven ervan. 

Monique Seynen

Als mede-initiatiefnemer van het eerste uur heeft Monique Seynen (eigenaar van Regelrechtvandeboer) in het voorjaar van 2014 de coördinatie op zich genomen van de moestuinen. Er waren toen nog geen aanmeldingen voor moestuinen, maar zij besloot gewoon te starten met een ‘voorbeeldtuin’ in het kader van ‘ziet tuinieren, doet tuinieren’. Haar hele gezin werd ingezet op Zenit om mee te helpen. Al werkende in haar moestuin, kwamen er steeds moestuinders bij. Binnen 10 weken was het hele moestuingebied gevuld met enthousiaste tuinders!

De eerste jaren heeft de groep samengewerkt om eigen paadjes en afscheidingen aan te leggen en is gezamenlijk ‘het gevecht tegen het riet’ aangegaan. Dit werd dan afgesloten met een gezellige borrel rondom de vuurplaats.

Stichting VINDplaats Zenit is Monique dankbaar voor haar tomeloze inzet, kennisinbreng en initiatieven die het gebied van de moestuinen tot een succes gemaakt hebben.

Interesse in een moestuin?

Tuinieren op Zenit is populair, vandaar dat er voor een eigen moestuin op VINDplaats Zenit een belangstellendenlijst is. Deze lijst wordt beheerd door de coördinator Moestuinen (zie Doelstelling en Organisatie). Bewoners die op de lijst van belangstellenden staan, kunnen hun groene kwaliteiten of wensen wel kwijt op andere plekken op Zenit. Bijvoorbeeld door de eigen ideeën los te laten op de Thematuin (in overleg met de coördinator Algemeen beheer), mee te werken en te oogsten van het talud van de Ontmoetingsheuvel of mee te helpen bij de maandelijkse beheerdag (ZamenZenitZaterdag). Een gelegenheid voor het ontmoeten van gelijkgestemden. Aanmelden kan via info@vindplaatszenit.nl. Of kom gewoon langs!