Skip to main content

Doelstelling en organisatie

Header

Doelstelling

Stichting VINDplaats Zenit heeft als belangrijkste doelstelling om een plek te zijn: vóór, dóór en vooral ván de buurt. Daar kan het Zenit-team dít over vertellen:

‘Zamen Zenit!’

Zenit is voor iedereen, maar in de praktijk voor bewoners van de direct omliggende wijken een plek is waar ze graag komen.

Een oase van rust langs de drukke Evenaar, een plek om op adem te komen, iets te organiseren, te ontmoeten, te flirten, te tuinieren, te spelen, muziek te maken, toneel te spelen, zich te verdiepen in de historie etc.
Daarom is de inrichting van Zenit voor divers publiek: volwassenen en kinderen met interesse voor:

 • Archeologie en historie (van Almere)

 • (Moes-)tuinieren

 • Kunst en Cultuur

 • Natuurlijk spelen

 • Educatie

 • Een rustige plek midden in de drukte van de stad

Wil je ook eens mee doen?

Wat leuk, stuur een mailtje. Er zijn afwisselende klussen of activiteiten.

Andere vragen

Heb je andere vragen? Laat het gerust weten: stuur een berichtje.

Naast het feit dat bezoekers zich welkom voelen, wil het team ‘Zamen Zenit’ invullen door ook samen te DOEN. Dit houdt in dat als u iets wil betekenen, op welk van bovenstaand interessegebied dan ook, van harte welkom bent. Alleen ‘Zamen’ kunnen we Zenit succesvol houden!
Het ‘Zamen Zenit!’ uit zich ook in de samenwerking en het inzetten van lokale ondernemingen. Zenit heeft de ondersteuning van de wijkeconomie hoog in het vaandel. Voor activiteiten waar professionele inzet van bedrijven noodzakelijk/gewenst is, maken we daarom gebruik van lokale ondernemingen. Vaak tegen een gesponsord uurtarief, (deels) gesponsorde inkopen etc.

Organisatie

Omdat Zenit van ons allemaal is, streeft het bestuur van VINDplaats Zenit ernaar om zo min mogelijk te bepalen. Het team Zenit wil dit bereiken door

 • een zelfsturend team van moestuinders, dat elkaar aanspreekt op de afspraken in het Huishoudelijk Reglement en bijstuurt indien nodig. Voor het vier keer per jaar houden van de ‘schouw’, als aanspreekpunt van het bestuur en voor het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten, zijn drie moestuinders benoemd (zie hieronder).

 • per aandachtsgebied een passievolle coördinator te benoemen. Deze coördinator kent de visie en de brede kaders waarbinnen op Zenit gewerkt kan worden. Vaak is deze kundig op het gebied van zijn/haar aandachtsgebied, maar het kan ook zijn dat deze coördinator goede samenwerkings- en afstemmingskwaliteiten heeft. De coördinator heeft een korte en lange termijn plan opgesteld en stemt, indien nodig, de activiteiten af met het bestuur. Het bestuur ondersteunt, indien gewenst, de coördinator bij de afstemming met netwerkpartners (Gemeente Almere, sponsors en andere ondernemers). Het bestuur onderhoudt maandelijks contact met de coördinatoren.

De ingevulde coördinatierollen zijn:

 • Werving en behoud van vrijwilligers (ingevuld sinds 2019)

 • Cultuur (ingevuld sinds december 2018)

 • Communicatie

 • Moestuinen (ingevuld sinds zomer 2016)

 • Groeninrichting Ontmoetingsheuvel (ingevuld sinds zomer 2016)

 • Voedselbos (ingevuld sinds voorjaar 2017)

 • Algemeen beheer van het gebied (ingevuld sinds voorjaar 2017)

 • Archeologisch dorp (ingevuld sinds zomer 2017)

De coördinatierollen waar vacatures voor zijn (voorlopige invulling door bestuur):

 • Evenementorganisatie

 • Subsidie en fondsenwerving

 • Sponsoring

 • Educatieve tuinen

Interesse?
Mocht u interesse hebben in één van de vacatures, we lichten dit inhoudelijk graag toe. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@vindplaatszenit.nl.