• Bestuur Zenit

Doelstelling en organisatie

Doelstelling en organisatie

Visie
Stichting VINDplaats Zenit heeft als belangrijkste doelstelling om een plek te zijn: vóór, dóór en vooral ván de buurt. Dit vatten wij samen in

‘Zamen Zenit!’
We willen dat Zenit voor álle bewoners van de omliggende wijken een plek is waar ze graag komen. Een oase van rust langs de drukke Evenaar, een plek om op adem te komen, iets te organiseren, te ontmoeten, te vrijen, te tuinieren, te spelen, muziek te maken, toneel te spelen, zich te verdiepen in de historie etc.
Daarom is de inrichting van Zenit voor divers publiek: volwassenen en kinderen met interesse voor:

Archeologie en historie (van Almere)
(Moes-)tuinieren
Kunst en Cultuur
Natuurlijk spelen
Educatie
Een rustige plek midden in de drukte van de stad

Naast het feit dat we graag willen dat bewoners zich welkom voelen en Zenit bezoeken, willen we Zamen Zenit invullen door ook samen te DOEN. Dit houdt in dat bewoners die iets willen betekenen, op welk van bovenstaand interessegebied dan ook, dat ze van harte welkom zijn. Alleen ‘Zamen’ kunnen we Zenit tot een succes maken!
Het ‘Zamen Zenit!’ uit zich ook in de samenwerking en het inzetten van lokale ondernemingen. Zenit heeft de ondersteuning van de wijkeconomie hoog in het vaandel. Voor activiteiten waar professionele inzet van bedrijven noodzakelijk/gewenst is, maken we daarom gebruik van lokale ondernemingen. Vaak tegen een gesponsord uurtarief, (deels) gesponsorde inkopen etc.

Organisatie
Omdat Zenit van ons allemaal is, streeft het bestuur van VINDplaats Zenit ernaar om zo min mogelijk te bepalen. Het bestuur wil dit bereiken door:

een zelfsturend team van moestuinders, dat elkaar aanspreekt op de afspraken in het Huishoudelijk Reglement en bijstuurt indien nodig. Voor het 4 keer per jaar houden van de ‘schouw’, als aanspreekpunt van het bestuur en voor het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten, zijn 3 moestuinders benoemd (zie hieronder).
per aandachtsgebied een passievolle coördinator te benoemen. Deze coördinator kent de visie en de brede kaders waarbinnen op Zenit gewerkt kan worden. Vaak is deze kundig op het gebied van zijn/haar aandachtsgebied, maar het kan ook zijn dat deze coördinator goede samenwerkings- en afstemmingskwaliteiten heeft. De coördinator heeft een korte en lange termijn plan opgesteld en stemt, indien nodig, de activiteiten af met het bestuur. Het bestuur ondersteunt, indien gewenst, de coördinator bij de afstemming met netwerkpartners (Gemeente Almere, sponsors en andere ondernemers). Het bestuur onderhoud maandelijks contact met de coördinatoren.

De ingevulde coördinatierollen zijn:

Cultuur (ingevuld sinds december 2018)

Schooltuinen (ingevuld sinds 2014)
Communicatie (ingevuld sinds voorjaar 2016)
Moestuinen (ingevuld sinds zomer 2016)
Groeninrichting Ontmoetingsheuvel (ingevuld sinds zomer 2016)
Voedselbos (ingevuld sinds voorjaar 2017)
Algemeen beheer van het gebied (ingevuld sinds voorjaar 2017)
Archeologisch dorp (ingevuld sinds zomer 2017)

De coördinatierollen waar vacatures voor zijn (voorlopige invulling door bestuur):

Evenementorganisatie
Werving en behoud van vrijwilligers (wordt nu informeel ingevuld door diverse enthousiaste moestuinders en bestuur)
Subsidie en fondsenwerving
Sponsoring

Interesse?
Mocht u interesse hebben in één van de vacatures, we lichten dit inhoudelijk graag toe. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@vindplaatszenit.nl.

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline