Skip to main content

Financiën

Stichting VINDplaats Zenit heeft geen vaste inkomstenbron, maar ontwikkelt zich 100% op basis van:

  • subsidies & fondsen
  • sponsoring (in natura of in geld)
  • gemeentelijke budgetten (wijkbudget, € 500-motie en initiatieven-/groenbudget)
  • kleine giften (in natura of in geld)
  • hulp van vrijwilligers/buurtbewoners.

Het beheer en onderhoud van het terrein binnen de wal vindt plaats op basis van een zelfbeheercontract met de gemeente Almere.

De gemeente Almere is verantwoordelijk voor het onderhoud/beheer van de buitenkant van de wal en de bufferzone. Daar waar de stichting kosten moet maken voor beheer en onderhoud, probeert zij die via subsidie, een fonds, een gemeentelijk budget of andere bronnen te dekken.

Voor de financiële verantwoording, zie de Jaarrekeningen