• Financiele-bronnen Zenit

Financiën

Stichting VINDplaats Zenit heeft geen vaste inkomstenbron, maar ontwikkelt zich 100% op basis van:

  • subsidies & fondsen
  • sponsoring
  • gemeentelijke budgetten
  • kleine giften (in natura of in geld)
  • hulp van vrijwilligers/buurtbewoners.

Het beheer en onderhoud van het terrein wordt in gedeelde verantwoordelijkheid met de gemeente Almere gedaan. Daar waar de stichting kosten moet maken voor beheer en onderhoud probeert zij die via subsidie, een fonds of andere bronnen te dekken.

Verder is Zenit bezig met het ontwikkelen van een crowdfundingscampagne en op termijn ook het concept ‘Vrienden van Zenit’.

© VINDplaats ZENIT 2012 - 2017 - Ontwerp en realisatie, WSonline