Skip to main content

Beelden van het Tijdpad

Het Tijdpad bestaat uit zeven ‘markers’.

Iedere marker verbindt ons met een aspect van het leven in de prehistorie. Sommige markers bestaan uit meerdere beelden. Van de markers zijn filmpjes gemaakt die via onderstaande links te bekijken zijn op YouTube.

Marker Verhalen vertellen

Verhalen waren én zijn onmisbaar in de samenleving, daarmee wordt kennis doorgegeven van de ene op de andere generatie.

Marker Poort

Palen met schedels van gehoornde oerossen zijn aangetroffen bij opgravingen in Almere. Deze symbolen zijn hier gebruikt om de ingang te markeren van de grote vindplaats.

Marker Vruchtbaarheid

In de nieuwe-steentijd (de periode na de jager-verzamelaars), begon men met het houden van vee voor vlees en melk en het zelf verbouwen van voedsel. De moestuinders van nu gebruiken het opgepompte water om hun tuintje vruchtbaar te houden.

De vorm van de marker ‘Vruchtbaarheid’ verbeeldt een enkel blad waarop juist een waterdruppel valt: zonlicht, bodem en water zijn onmisbaar voor de onmetelijke groeikracht in de natuur.

Bekijk het filmpje

Marker Ontmoeten

De godenbeeldjes bovenop de palen stellen godinnen met vruchtbaarheidssymbolen voor en markeren de plek waar ontmoeting kan plaatsvinden tussen verschillende bewoners van nu.

De marker op deze plek bestaat uit zeven afbeeldingen van godinnen op palen. Onder invloed van het getal 7 ontstaat er tijd voor rust, overpeinzing en bezinning. De kunstwerken zijn geïnspireerd op vondsten uit de steentijd.

Bekijk het filmpje.

Marker Waar eens de Eem

Ooit stroomde hier een brede rivier door het moerasgebied, levensader èn dreiging voor de prehistorische mensen die er rondtrokken.

Marker Jagen/verzamelen

In de midden-steentijd hielden groepen rondtrekkende mensen, de jager-verzamelaars, zich in leven met het vangen van vis, wild en het verzamelen van bessen, hazelnoten en eetbare planten. De vruchten in dit Voedselbos mogen door jou geplukt en opgegeten worden, net als toen.

De vorm van de marker ‘Jager-verzamelaars’ doet denken aan een schild en de pijlpunten eromheen aan wapens. De ‘grottekening’ van een oeros en een jager brengt de jacht in beeld. Als omlijsting namen van dieren, vruchten en planten die op het menu stonden.

Bekijk het filmpje.

Marker Wonen

Ongeveer 10.000 jaar geleden trokken groepjes mensen rond en bouwden hutten of tenten op hooggelegen plekken in de buurt van water. Het Archeologische Dorp van VINDplaats Zenit beeldt dit uit.

De marker ‘Wonen’ verbeeldt het dagelijks leven dat zich afspeelde in een hut. Bouw zelf een hut na door gevonden takken in de gaten te steken en ze in elkaar te vlechten.

Bekijk het filmpje